Dalian Yifang (ID:112378)

64
ATT
77
MID
68
DEF
60

Team Info

Team Dalian Yifang
Careers 0
Manager Dalian Yifang Manager
League China Super League (1)
League Position 9
League Titles 0
Domestic Cups 0
Rival Team
Foundation Year 2009
Budget 15437700
Club worth 45880
Popularity 3
Domestic prestige 2
Int. prestige 1
Profitability 1
Youth Development 2
Right Short Free Kick Marek Hamšík
Left Corner Marek Hamšík
Right Corner Marek Hamšík
Penalties Yannick Carrasco
Left Short Free Kick Yannick Carrasco
Long Free Kick Yannick Carrasco
Captain Qin Sheng
83
15
Marek Hamšík
83
16
Yannick Carrasco
79
25
Salomón Rondón
67
5
Qin Sheng
64
6
Li Jianbin
64
8
Li Shuai
63
12
Wang Jinxian
61
2
Shan Pengfei
60
0
Zhang Chong
57
13
Zhu Xiaogang
57
4
Wang Yaopeng

GOALKEEPERS

IMG POS PLAYER RAT POT AGE CONTRACT VALUE
28
#19 0
62 62 34
Jan. 31, 2015 - July 1, 2019
130,000 €
1,800 €
0
#1 0
60 60 31
Feb. 28, 2013 - July 1, 2021
130,000 €
1,600 €
29
#23 0
53 55 26
Jan. 1, 2014 - July 1, 2021
50,000 €
1,500 €

DEFENDERS

IMG POS PLAYER RAT POT AGE CONTRACT VALUE
28
#2 3 | 12
66 66 31
Feb. 13, 2019 - July 1, 2020
475,000 €
3,600 €
6
#25 5
64 64 30
Feb. 13, 2019 - July 1, 2020
375,000 €
2,900 €
8
#4 7
64 70 24
Jan. 1, 2016 - July 1, 2020
550,000 €
2,500 €
29
#35 5
62 62 31
Feb. 13, 2019 - July 1, 2020
230,000 €
2,300 €
2
#3 3 | 7
61 64 26
Jan. 1, 2012 - July 1, 2020
275,000 €
2,100 €
28
#8 3 | 12
60 60 33
Feb. 15, 2017 - July 1, 2020
90,000 €
2,000 €
4
#13 5
57 61 24
Jan. 1, 2014 - July 1, 2021
120,000 €
1,700 €
28
#22 3
56 62 23
July 1, 2016 - July 1, 2021
110,000 €
1,700 €
28
#36 5 | 7
50 63 20
July 29, 2019 - July 1, 2022
50,000 €
1,200 €
29
#12 7 | 3
49 49 40
Feb. 15, 2017 - July 1, 2020
0 €
1,400 €
28
#18 3 | 12
49 64 19
Jan. 1, 2019 - July 1, 2023
60,000 €
850 €
28
#14 5
48 60 18
Jan. 1, 2019 - July 1, 2023
45,000 €
500 €

MIDFIELDERS

IMG POS PLAYER RAT POT AGE CONTRACT VALUE
15
#17 14 | 10
83 83 31
Feb. 14, 2019 - July 1, 2021
22,000,000 €
23,500 €
16
#10 16
83 84 25
Feb. 26, 2018 - July 1, 2021
31,000,000 €
22,500 €
5
#16 10 | 5 | 14
67 67 32
Feb. 1, 2019 - July 1, 2020
500,000 €
4,200 €
28
#31 18 | 16 | 21
67 67 31
July 31, 2019 - July 1, 2022
675,000 €
4,600 €
12
#20 12
63 68 23
Jan. 5, 2018 - July 1, 2020
500,000 €
2,400 €
28
#29 16 | 12
59 59 28
July 1, 2010 - July 1, 2019
160,000 €
2,200 €
13
#6 10
57 57 31
Jan. 1, 2010 - July 1, 2019
80,000 €
2,000 €
28
#26 10 | 18
56 63 24
Jan. 1, 2014 - July 1, 2019
120,000 €
1,700 €
29
#11 16
56 57 25
Jan. 1, 2016 - July 1, 2021
110,000 €
2,100 €
29
#27 10 | 3 | 5
48 57 21
July 29, 2019 - July 1, 2022
40,000 €
1,200 €

FORWARDS

IMG POS PLAYER RAT POT AGE CONTRACT VALUE
25
#9 25
79 79 29
July 19, 2019 - July 1, 2022
12,500,000 €
20,000 €
28
#21 25
77 84 23
Feb. 20, 2019 - July 1, 2022
12,500,000 €
14,500 €
28
#15 25
48 65 20
Aug. 7, 2019 - July 1, 2022
70,000 €
1,500 €

LOANED OUT

IMG POS PLAYER RAT POT AGE CONTRACT VALUE